Zdroje

Zdroje:

Předem děkuji autorům následujících zdrojů za případné použité citace nebo informace, získané z jejich publikací.

 1. Wikipedia CZ, DE, EN
 2. Biologisch abbaubare Kunststoffe, Německý spolkový sněm, 2016
 3. Kurzposition Biokunststoffe, MŽP SRN, září 2017
 4. EN 13432 CERTIFIED BIOPLASTICS PERFORMANCE IN INDUSTRIAL COMPOSTING, European bioplastics e.V.
 5. European bioplastics e.V.
 6. Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V.
 7. Hodnocení rozkladu různých typů degradovatelných plastů v laboratorních podmínkách kompostování, Bc. Lucie Spěšná, 2015, Mendelova univerzita Brno
 8. http://www.bioplastics.ch
 9. NAFIGATE Corporation, a.s., BIOPLASTOVÝ SLOVNÍK
 10. Produkce polyhydroxyalkanoátů z vybraných odpadních substrátů , Terézia Dingová, VUT Brno, 2015
 11. Studie biodegradace čistého P3HB a směsí P3HB a PLA, Faculty of Chemistry BUT / Institute of Chemistry and Technology of Environmental Protection, 2018
 12. Biopolymers facts and statistics , Institut für Biokunstoffe und Bioverbundwerkstoffe, 2017
 13. Regulace produkce polyhydroxybutyrátu bakteriíi Wautersia  Eutropha, Marie Staňková, Fch VUT Brno, 2009
 14. Biodegradation of different formulations of polyhydroxybutyrate films in soil, Nadia Altaee, Gamal A. El-Hiti, Ayad Fahdil, Kumar Sudesh, and Emad Yousif, Springerplus. 2016
 15. BIOPLASTY ZATÍM JEDNA VELKÁ NEZNÁMÁ, zajímavý článek 
 16. Přehled spaloven odpadu v ČR, ČHMÚ