Zajímavé odkazy

Materiály, zdroje, informace – zajímavé odkazy

https://www.materialdatacenter.com 

Databáze biopolymerů (spolupráce s M-Base Engineering + Software GmbH, financovaná z BMELV / FNR) je informačním portálem pro biopolymery a obsahuje všechny typy materiálů a jejich charakteristické hodnoty, které jsou v současné době dostupné na trhu, stejně jako databázi komponent s příklady aplikací. Databáze slouží jako vazba mezi výrobci biopolymerů a zpracovatelským průmyslem nebo uživatelem.

Bioplastics Events and Conferences 2019

 

Napsat komentář