Úvod – Kompostovatelné plasty

Nejprve je nutné pojmenovat, co to znamená kompostování. „V kompostování, což je aerobní proces, získávají mikroorganismy kyslík z okolního vzduchu a zpracovávají organický materiál na CO2, vodu a buněčnou biomasu, přičemž část energie z organického materiálu se uvolňuje jako teplo.“(9) 

Po studování zdrojů se dá shrnout, že dostupných informací nevede kompostování biologicky rozložitelných plastů k žádnému významnému ekologickému přínosu, protože při rozkladu vzniká voda a oxid uhličitý. Prakticky nejsou uvolňovány žádné živiny pro rostliny a nevytvářejí se půdní substráty. Kompostování plastů tak nepředstavuje žádné zlepšení strukturálních ani nutričních hodnot kompostu a jedná se spíše o opatření k likvidaci odpadu. (2)

Napsat komentář