Rozdělení bioplastů

Některé takzvané bioplasty jsou často pouze směsi klasického plastu s různými rychleji biologicky odbouratelnými látkami. Nejčastěji to je dřevo nebo kovy. Nebo to jsou plasty vyrobené z obnovitelných zdrojů, ale mají stejnou stálost jako plasty vyrobené ze zdrojů fosilních.

Podle současného použití předpona „bio“ znamená jednu ze dvou vlastností: „bio-based“ neboli plasty na biologické bázi a „biodegradable“ neboli biologicky degradovatelné. Produkty Biobased jsou produkty, které pocházejí zcela nebo často bohužel pouze částečně z obnovitelných zdrojů. Tyto produkty mohou být jak biologicky odbouratelné neboli biodegradabilní, tak i biologicky neodbouratelné. Je zajímavé, že biodegradabilní plasty nejsou vyráběny pouze z obnovitelných zdrojů (bioplasty na biologické bázi), ale mohou být stejně tak vyráběny z fosilních, neobnovitelných zdrojů jako je ropa, uhlí atd.

Rozdělení dle European bioplastics e.V.

Podle normy DIN EN 13432 biologická odbouratelnost znamená, že více než 90 procent materiálu se musí v určitém čase rozložit na vodu, oxid uhličitý (CO2) a biomasu za definované teploty, podmínek kyslíku a vlhkosti za přítomnosti mikroorganismů nebo hub. To, že některé plasty jsou biodegradabilní neznamená, že se také jedná o kompostovatelné plasty.

Pod pojmem bioplasty jsem v publikovaných zdrojích našel různé druhy plastů, které jsou všechny nazývány bioplasty:

1. Biologicky degradabilní tzv. bioplasty vyrobených na obnovitelné (biologické) bázi 

2. Biologicky degradabilní tzv. bioplasty vyrobených z fosilních zdrojů

3. Kompostovatelné bioplasty

4. Bioplasty na biologické bázi neboli vyrobené z obnovitelných zdrojů

Zdroje

Napsat komentář