Recyklace biodegradabilních plastů

Při recyklaci plastů mohou degradovatelné plasty vést k problémům. Stávající recyklační závody nejsou zaměřeny na kvalitní využití v současnosti ještě malého objemu biologicky rozložitelných plastů. Tento nedostatek by teoreticky mohl být vyřešen dalšími investicemi do třídicí techniky, ale také bylo zjištěno, že různé biodegradabilní plasty nevydrží používané promývací kroky a vytváří viskózní hmotu, která negativně ovlivňuje recyklaci recyklovatelných plastů. Navíc biodegradovatelné plasty mají obecně jen omezenou recyklovatelnost.

Likvidace biodegradabilních plastů prostřednictvím sběru biologického odpadu je ekologicky nerozumná a neumožňuje kvalitní recyklaci. Materiálové vlastnosti plastů se v biologickém odpadu nedají využít a rozložený bioplast materiál nemá pozitivní vliv na produkovaný kompost. Navíc existuje u spotřebitele pravděpodobnost záměny s opticky podobnými běžnými plasty.

Německé Ministerstvo životního prostředí se v zásadě k biodegradabilním plastům až na vyjímky staví kriticky. Především kriticky se staví ke konceptům, kdy je plánováno bioplasty ukládat v přírodě a takto by tyto koncepty byly v přímé konkurenci s řádným sběrem, tříděním a recyklací klasického plastu. Podle názoru ministerstva SRN se biodegradabilním plastem nedá řešit problematika vyhazování plastových odpadů v přírodě a naopak by mohlo dojít skrze falešné signály ke zhoršení situace.

Zdroje

Napsat komentář