Kompostovatelné plasty

Nejprve je nutné pojmenovat, co to znamená kompostování. „V kompostování, což je aerobní proces, získávají mikroorganismy kyslík z okolního vzduchu a zpracovávají organický materiál na CO2, vodu a buněčnou biomasu, přičemž část energie z organického materiálu se uvolňuje jako teplo.“(9) 

Po studování zdrojů se dá shrnout, že dostupných informací nevede kompostování biologicky rozložitelných plastů k žádnému významnému ekologickému přínosu, protože při rozkladu vzniká voda a oxid uhličitý. Prakticky nejsou uvolňovány žádné živiny pro rostliny a nevytvářejí se půdní substráty. Kompostování plastů tak nepředstavuje žádné zlepšení strukturálních ani nutričních hodnot kompostu a jedná se spíše o opatření k likvidaci odpadu. (2)

Podle nařízení některých evropských států (ČR jsem neprostudoval) týkajících se hnojiv se bioplast nepoužívá jako surovina pro výrobu hnojiv, ale zbytky bioplastu jsou v omezené a nevyhnutelné míře povoleny a tolerovány.

Organizace zpracovávající bioodpad a kompostárny vidí tzv. bioplasty jako nečistoty v kompostu a odmítají jejich likvidaci v popelnicích na biologický odpad. Ne každý zpracovatelský proces zaručuje úplnou biologickou rozložitelnost, proto je bioplast identifikován a tříděn jako nečistota během zpracování. Spousta měst v Německu již zakázala vkládat tzv. bio-sáčky na odpadky do popelnic s biologickým odpadem.

Podle Německého spolkového úřadu pro životní prostředí je kompostování tzv. biologicky odbouratelných plastových sáčků nejméně udržitelným způsobem likvidace. Kompostování plastového sáčku vyrobeného z bioplastu nepřispívá ani k využití materiálu (tvorba humusu, uvolňování jiných rostlinných živin) ani k využití energie.

Fazit: Ve shrnutí jsou dvě zajímavá fakta. První, že kompostování bioplastů nepřinese pro kvalitu kompostu a tím i pro půdu žádný užitek a druhý, že kompostování bioplastu je nejméně udržitelným způsobem likvidace. 

Zdroje