Informace z Německého spolkového sněmu 2015

V roce 2015 byl v Německém spolkovém sněmu zveřejněn materiál o bioplastech. Úryvky:

V roce 2013 bylo celosvětově vyrobeno téměř 300 milionů tun plastu, z nichž 57 milionů tun bylo vyrobeno pouze v Evropě. Celosvětová výrobní kapacita pro bioplasty ve stejném roce bylo 1,6 milionu tun, z nichž pouze 0,6 milionu tun bylo biologicky odbouratelných.
Předpověď předpokládá nárůst výroby bioplastů na odhadovaných 6,7 milionu tun v roce 2018, ale s poměrně silným rostoucím segmentem biologicky neodbouratelného bioplastu na 5,6 milionu tun ve srovnání s 1,1 miliony tun odbouratelných plastů.
Malý podíl biologicky rozložitelných plastů vyráběných po celém světě sotva přispěje zamořenému oceánu. A pokud neexistuje žádný důkaz o rozložitelnosti bioplastů v mořské vodě, je třeba předpokládat, že biologicky rozložitelné plasty tam spíš fragmentují (rozpadnou se na malé částice) než se opravdu biologicky rozloží.

Napsat komentář