DROP-IN směsi

DROP-IN směsi jsou bioplasty na biologické bázi se stejnými vlastnostmi jako mají chemicky identické známé plasty z fosilních zdrojů. Kupříkladu  BioPET (polyethylentereftalát) a bio-PVC (polyvinylchlorid). Tyto bioplasty jsou stejně biologicky „ne“odbouratelné jako odpovídající petrochemické „originály“. Jednoduše řečeno se zde vyrábí také nerozložitelný odpad jehož jedinou předností by mohla být menší tzv. uhlíková stopa  při výrobě (pokud se nebudou dovážet z druhého konce světa).

Napsat komentář