Rozdělení bioplastů

Některé takzvané bioplasty jsou často pouze směsi klasického plastu s různými rychleji biologicky odbouratelnými látkami. Nejčastěji to je dřevo nebo kovy. Nebo to jsou plasty vyrobené z obnovitelných zdrojů, ale mají stejnou stálost jako plasty vyrobené ze zdrojů fosilních.

Podle současného použití předpona „bio“ znamená jednu ze dvou vlastností: „bio-based“ neboli plasty na biologické bázi a „biodegradable“ neboli biologicky degradovatelné. Pokračovat ve čtení „Rozdělení bioplastů“

DROP-IN směsi

DROP-IN směsi jsou bioplasty na biologické bázi se stejnými vlastnostmi jako mají chemicky identické známé plasty z fosilních zdrojů. Kupříkladu  BioPET (polyethylentereftalát) a bio-PVC (polyvinylchlorid). Tyto bioplasty jsou stejně biologicky „ne“odbouratelné jako odpovídající petrochemické „originály“. Jednoduše řečeno se zde vyrábí také nerozložitelný odpad jehož jedinou předností by mohla být menší tzv. uhlíková stopa  při výrobě (pokud se nebudou dovážet z druhého konce světa).