Stojí pěstování surovin pro výrobu bioplastů na biobázi v konkurenci s pěstováním potravin?

Přechod na obnovitelné zdroje pro dodávky surovin použitelných z hlediska materiálů nebo dokonce energie, by mohlo znamenat další zintenzivnění zemědělství. Důsledkem by mohla být zvýšená poptávka po hnojivech, pesticidech, palivech pro zemědělské stroje a především zvýšení konkurenčního tlaku ve využití půdy ve vztahu k výrobě potravin stejně jako to dnes pozorujeme u tzv. biodieselu. Pokračovat ve čtení „Stojí pěstování surovin pro výrobu bioplastů na biobázi v konkurenci s pěstováním potravin?“

Uhlíková stopa

Uhlíková stopa je sumou vypuštěných skleníkových plynů. Uhlíková stopa se může týkat jedince, výrobku nebo akce. Nejčastěji je ale používána ve spojitosti s výrobky a definuje sumu všech skleníkových plynů, které byly vypuštěny při výrobě daného výrobku. Podobná charakteristika výrobků slouží k výběru toho, jehož výroba má nejmenší dopad na životní prostředí. Pokračovat ve čtení „Uhlíková stopa“