Bioplasty na bio bázi neboli z obnovitelných zdrojů

Plasty na bio bázi jsou polymery vyrobené z obnovitelných surovin.

Nejdůležitějším zdrojem surovin pro bioplasty je rostlinná biomasa. Například celulóza a lignin ze dřeva, škrob z kukuřice, pšenice a brambor, cukr z cukrové řepy nebo cukrové třtiny, oleje z řepky olejky, slunečnice a sóji nebo z exotických olejnatých rostlin, jako jsou kokosové palmy. Pokračovat ve čtení „Bioplasty na bio bázi neboli z obnovitelných zdrojů“

Jsou BLENDS bioplasty?

Stejně jako všechny plasty obsahují i bioplasty z obnovitelných zdrojů také pomocné látky nebo aditiva, aby byly dosaženy požadované vlastnosti. Tyto přísady nejsou v mnoha případech v současné době biologické. Navíc bioplasty z obnovitelných zdrojů jsou kvůli optimalizaci vlastností míchány s jinými plasty vyrobených z fosilních zdrojů. Tyto směsi se nazývají BLENDS. Pokračovat ve čtení „Jsou BLENDS bioplasty?“

Jsou bioplasty na biologické bázi finančně zajímavé?

Výhodou bioplastů z obnovitelných zdrojů je, že zemědělské produkty potřebné pro jejich výrobu, jako je škrob nebo cukr, jsou poměrně cenově stabilní a levná suroviny. Na rozdíl k tomu suroviny potřebné pro výrobu konvenčních plastů získává chemický průmysl z ropy nebo zemního plynu a ty podléhají vysokému kolísání cen. Pokračovat ve čtení „Jsou bioplasty na biologické bázi finančně zajímavé?“

Stojí pěstování surovin pro výrobu bioplastů na biobázi v konkurenci s pěstováním potravin?

Přechod na obnovitelné zdroje pro dodávky surovin použitelných z hlediska materiálů nebo dokonce energie, by mohlo znamenat další zintenzivnění zemědělství. Důsledkem by mohla být zvýšená poptávka po hnojivech, pesticidech, palivech pro zemědělské stroje a především zvýšení konkurenčního tlaku ve využití půdy ve vztahu k výrobě potravin stejně jako to dnes pozorujeme u tzv. biodieselu. Pokračovat ve čtení „Stojí pěstování surovin pro výrobu bioplastů na biobázi v konkurenci s pěstováním potravin?“

Bioplasty – PHA Polyhydroxyalkanoáty

Polyhydroxyalkanoáty (PHA) jsou termoplastické polymery (termoplastické proto, že jejich teploty tání se nacházejí v oblasti 50 – 180 °) vznikající nejčastěji v buňkách bakterií, které ukládají uhlík jako zásobu energie v případě stresu nebo v případě, kdy je jejich růst  omezen nedostatkem základních látek – dusíku, kyslíku, fosforu nebo hořčíku. Pokračovat ve čtení „Bioplasty – PHA Polyhydroxyalkanoáty“