Bioplasty – PHA Polyhydroxyalkanoáty

Polyhydroxyalkanoáty (PHA) jsou termoplastické polymery (termoplastické proto, že jejich teploty tání se nacházejí v oblasti 50 – 180 °) vznikající nejčastěji v buňkách bakterií, které ukládají uhlík jako zásobu energie v případě stresu nebo v případě, kdy je jejich růst  omezen nedostatkem základních látek – dusíku, kyslíku, fosforu nebo hořčíku.

Nejznámějšími představiteli jsou polyhydroxybutyrát (PHB – podle informací se nenachází jen v mikroorganizmech jako zásobní látka, ale je poměrně rozšířený v celé prírode – byl nalezený v rostlinných, živočišných a dokonce i v lidském těle) a polyhydroxyvalerát (PHV). V závislosti na druhu bakterií a volbě substrátu může vzniknout řada plastů s různými vlastnostmi.

Zdroje

Napsat komentář