Rozdělení bioplastů

Některé takzvané bioplasty jsou často pouze směsi klasického plastu s různými rychleji biologicky odbouratelnými látkami. Nejčastěji to je dřevo nebo kovy. Nebo to jsou plasty vyrobené z obnovitelných zdrojů, ale mají stejnou stálost jako plasty vyrobené ze zdrojů fosilních.

Podle současného použití předpona „bio“ znamená jednu ze dvou vlastností: „bio-based“ neboli plasty na biologické bázi a „biodegradable“ neboli biologicky degradovatelné. Pokračovat ve čtení „Rozdělení bioplastů“

Bioplasty na bio bázi neboli z obnovitelných zdrojů

Plasty na bio bázi jsou polymery vyrobené z obnovitelných surovin.

Nejdůležitějším zdrojem surovin pro bioplasty je rostlinná biomasa. Například celulóza a lignin ze dřeva, škrob z kukuřice, pšenice a brambor, cukr z cukrové řepy nebo cukrové třtiny, oleje z řepky olejky, slunečnice a sóji nebo z exotických olejnatých rostlin, jako jsou kokosové palmy. Pokračovat ve čtení „Bioplasty na bio bázi neboli z obnovitelných zdrojů“

DROP-IN směsi

DROP-IN směsi jsou bioplasty na biologické bázi se stejnými vlastnostmi jako mají chemicky identické známé plasty z fosilních zdrojů. Kupříkladu  BioPET (polyethylentereftalát) a bio-PVC (polyvinylchlorid). Tyto bioplasty jsou stejně biologicky „ne“odbouratelné jako odpovídající petrochemické „originály“. Jednoduše řečeno se zde vyrábí také nerozložitelný odpad jehož jedinou předností by mohla být menší tzv. uhlíková stopa  při výrobě (pokud se nebudou dovážet z druhého konce světa).

Evropská norma EN 13432, EN 14995

Za účelem testování biologické rozložitelnosti nebo kompostovatelnosti plastových výrobků byla v roce 2000 zavedena evropská norma EN 13432 / EN 14995, která definuje vědecké metody pro detekci biologické rozložitelnosti. Materiály a výrobky, které byly testovány v souladu s touto normou, mohou být certifikovány a jsou oprávněny používat značku kompostovatelnosti. Pokračovat ve čtení „Evropská norma EN 13432, EN 14995“

Fazit – kompostovatelné bioplasty

Ve shrnutí jsou dvě zajímavá fakta. První, že kompostování bioplastů nepřinese pro kvalitu kompostu a tím i pro půdu žádný užitek a druhý, že kompostování bioplastu je nejméně udržitelným způsobem likvidace bioplastů.

Jsou BLENDS bioplasty?

Stejně jako všechny plasty obsahují i bioplasty z obnovitelných zdrojů také pomocné látky nebo aditiva, aby byly dosaženy požadované vlastnosti. Tyto přísady nejsou v mnoha případech v současné době biologické. Navíc bioplasty z obnovitelných zdrojů jsou kvůli optimalizaci vlastností míchány s jinými plasty vyrobených z fosilních zdrojů. Tyto směsi se nazývají BLENDS. Pokračovat ve čtení „Jsou BLENDS bioplasty?“

Jsou bioplasty na biologické bázi finančně zajímavé?

Výhodou bioplastů z obnovitelných zdrojů je, že zemědělské produkty potřebné pro jejich výrobu, jako je škrob nebo cukr, jsou poměrně cenově stabilní a levná suroviny. Na rozdíl k tomu suroviny potřebné pro výrobu konvenčních plastů získává chemický průmysl z ropy nebo zemního plynu a ty podléhají vysokému kolísání cen. Pokračovat ve čtení „Jsou bioplasty na biologické bázi finančně zajímavé?“

Stojí pěstování surovin pro výrobu bioplastů na biobázi v konkurenci s pěstováním potravin?

Přechod na obnovitelné zdroje pro dodávky surovin použitelných z hlediska materiálů nebo dokonce energie, by mohlo znamenat další zintenzivnění zemědělství. Důsledkem by mohla být zvýšená poptávka po hnojivech, pesticidech, palivech pro zemědělské stroje a především zvýšení konkurenčního tlaku ve využití půdy ve vztahu k výrobě potravin stejně jako to dnes pozorujeme u tzv. biodieselu. Pokračovat ve čtení „Stojí pěstování surovin pro výrobu bioplastů na biobázi v konkurenci s pěstováním potravin?“

Bioplasty – PHA Polyhydroxyalkanoáty

Polyhydroxyalkanoáty (PHA) jsou termoplastické polymery (termoplastické proto, že jejich teploty tání se nacházejí v oblasti 50 – 180 °) vznikající nejčastěji v buňkách bakterií, které ukládají uhlík jako zásobu energie v případě stresu nebo v případě, kdy je jejich růst  omezen nedostatkem základních látek – dusíku, kyslíku, fosforu nebo hořčíku. Pokračovat ve čtení „Bioplasty – PHA Polyhydroxyalkanoáty“